Installatron

Bij elk hostingpakket krijgt u installatron er gratis bij.
Met installatron kunt u momenteel de volgende programma’s met een paar muisklikken installeren.

 • Booked v2.5.19
 • Aardvark Topsites v5.2.1
 • Simple Machines Forum v2.0.11
 • Lazarus Guestbook v1.24
 • Nette v2.3.4
 • XMB Forum v1.9.11.13
 • Advanced Poll v2.0.9
 • Xoops v2.5.7.1
 • ClientExec v5.4.0
 • Zen Cart v1.5.4
 • Quicksell Classifieds v4.5.0
 • HESK v2.6.6
 • Code Igniter v3.0.0
 • liveSite v9.1.0
 • Pligg v2.0.2
 • selfoss v2.14
 • Contact Form v1.3mod
 • Piwigo v2.7.4
 • WordPress v4.4.2
 • ProjectSend vr582
 • Coranto v1.25.2
 • BoxBilling v3.6.11
 • OSClass v3.6.1
 • Zenphoto v1.4.11
 • CubeCart v6.0.10
 • Dada Mail v7.4.1
 • DokuWiki v2015-08-10a
 • Pydio v6.2.2
 • OpenBiblio v0.7.2
 • eFront v3.6.15.18023
 • e107 v1.0.4
 • b2evolution v6.6.7
 • OpenDocMan v1.3.5
 • Subrion v4.0.5
 • Feed On Feeds v0.5
 • phpMyFAQ v2.8.25
 • Gallery v3.0.9
 • Wallabag v1.9.0
 • Magento v2.0.2
 • Help Center Live v2.1.7
 • LimeSurvey v2.50+.160219
 • Power File Manager v1.0.1c
 • ocPortal v9.0.24
 • iTron Clock v1.1
 • SuiteCRM v7.2.2
 • MyBB v1.8.6
 • TYPO3 v6.2.18
 • Coppermine v1.5.40
 • SilverStripe v3.2.1
 • Chamilo v1.10.2
 • Group Office v6.1.73
 • Mambo v4.6.5
 • Zend Framework v2.5.2
 • Symfony v2.7.7
 • Dolibarr v3.8.3
 • Seo Panel v3.8.0
 • ownCloud v8.2.2
 • Oxwall v1.8.1
 • CMS Made Simple v1.12.1
 • Blesta v3.6.1
 • GBook v1.7.2
 • GetSimple v3.3.5
 • Geeklog v2.1.1
 • concrete5 v5.7.5.6
 • Koken v0.21.9
 • Revive Adserver v3.0.5
 • Contao v3.5.6
 • PyroCMS v2.2.5
 • phpBB v3.1.7-PL1
 • osCommerce v2.3.4
 • CakePHP v3.0.12
 • Mantis v1.2.19
 • Vtiger v6.3.0
 • FluxBB v1.5.9
 • MediaWiki v1.26.2
 • phpCOIN v1.6.5.20101216
 • PrestaShop v1.6.1.4
 • phpESP v2.1.4
 • WHMCS v6.2.2
 • GateQuest File Manager v0.2.6
 • WebCalendar v1.2.7
 • phpFormGenerator v2.09f
 • Open Classifieds v2.6.1
 • MODx v2.4.3-pl
 • PHPLinks v2.1.3.1
 • Form Tools v2.2.6
 • Laravel v5.1.11
 • phpMyChat v1.94-RC5
 • phpwcms v1.8.2
 • WikkaWiki v1.3.6
 • phpMyCounter v1.0
 • Codiad v2.5.4
 • FrontAccounting v2.3.24
 • PHP-Nuke v8.3.2
 • Tiny Tiny RSS v1.15.3
 • PHProjekt v6.2.1
 • PmWiki v2.2.83
 • Vanilla Forums v2.2
 • PivotX v2.3.11
 • YOURLS v1.7.1
 • The Bug Genie v4.1.0
 • Zikula v1.3.9
 • osTicket v1.9.12
 • Mahara v15.10.1
 • OrangeHRM v3.3.1
 • Simple Invoices v2011.1
 • Elgg v1.12.8
 • Simple Poll v1.2
 • PHP-Fusion v7.02.06
 • SiteBar v3.3.9
 • WebCards v1.3f2
 • Site Recommender v2.3
 • Drupal v8.0.3
 • Textpattern v4.5.7
 • Omeka v2.3.1
 • Soholaunch v4.9.4r25
 • PHPlist v3.2.4
 • SugarCRM v6.5.22
 • Collabtive v2.1.1
 • Tiki Wiki CMS Groupware v14.2
 • TinyWebGallery v2.3.3
 • TomatoCart v1.1.8.6.1
 • Search Engine Project v1.2
 • Zurmo v3.1.1
 • WeBid v1.1.2
 • Crafty Syntax Live Help v3.5.2
 • Feng Office v3.4.0.17
 • ExtCalendar v2.0b2
 • Serendipity v2.0.3
 • Nucleus CMS v3.65
 • phpFreeChat v1.7
 • Moodle v3.0.2
 • Joomla v3.4.8
 • ImpressPages v4.6.4
 • Piwik v2.16
 • OpenCart v2.1.0.2
 • webtrees v1.7.2
 • Smarty v3.1.27
 • Dotclear v2.8.2
 • LifeType v1.2.12
 • WebsiteBaker v2.8.3.1640
 • AbanteCart v1.2.5
 • Open Real Estate v1.15.3
 • Live Helper Chat v2.44