Installatron

Bij elk hostingpakket krijgt u installatron er gratis bij.
Met installatron kunt u momenteel de volgende programma’s met een paar muisklikken installeren.

 • PHP-Nuke v8.2.4
 • DotNetNuke v6.0.1
 • Site Recommender v2.3
 • WebsiteBaker v2.8.2.1
 • Mantis v1.2.8
 • Feed On Feeds v0.5
 • Code Igniter v2.1.0
 • BlogEngine.NET v2.5
 • PHPLinks v2.1.3.1
 • Xoops v2.5.4
 • Drupal v7.10
 • GBook v1.7
 • PrestaShop v1.4.6.2
 • MODx v2.1.5-pl
 • Crafty Syntax Live Help v3.1.4
 • Search Engine Project v1.2
 • PivotX v2.3.0
 • Elgg v1.8.2
 • WebCards v1.3f2
 • PHPlist v2.10.17
 • CubeCart v3.0.20
 • Zenphoto v1.4.1.6
 • WebCalendar v1.2.3
 • PHProjekt v6.0.6
 • MediaWiki v1.18.0
 • phpMyCounter v1.0
 • Advanced Guestbook v2.4.4
 • Mambo v4.6.5
 • MyBB v1.6.5
 • e107 v0.7.26
 • phpMyFAQ v2.7.1
 • php File Manager v0.2.5
 • phpBB v3.0.9
 • ocPortal v7.1.5
 • SugarCRM v6.3.1
 • OpenCart v1.5.1.3.1
 • Moodle v2.2
 • Contao v2.10.3
 • Oxwall v1.2.6
 • phpLinkDirectory v2.2.0
 • b2evolution v4.1.2
 • Power File Manager v1.0.1b
 • WordPress v3.3
 • Contact Form v1.3mod
 • YetAnotherForum.NET v1.9.5.5
 • OpenX v2.8.8
 • phpESP v2.1.4
 • Coppermine v1.5.16
 • Zazavi v1.5.0
 • Simple Invoices v2011.1
 • YOURLS v1.5
 • Simple Machines Forum v2.0.2
 • iTron Clock v1.1
 • osCommerce v2.3.1
 • osTicket v1.6.0
 • Quicksell Classifieds v4.5.0
 • DokuWiki v2011-11-10
 • Zen Cart v1.3.9h
 • phpFormGenerator v2.09f
 • XMB Forum v1.9.11.12
 • ExtCalendar v2.0b2
 • Magento v1.6.1.0
 • Joomla v1.7.3
 • LimeSurvey v1.91
 • Help Center Live v2.1.7
 • phpMyChat v1.93
 • concrete5 v5.4.2.2
 • Gallery v3.0.2
 • SiteBar v3.3.9
 • Advanced Poll v2.0.9
 • Soholaunch v4.9.3r52
 • Zikula v1.2.8
 • phpCOIN v1.6.5
 • phpFreeChat v1.3
 • Aardvark Topsites v5.2.1
 • Vanilla Forums v2.0.18.1
 • webtrees v1.2.6
 • Piwik v1.6
 • phpShop v0.8.1
 • Coranto v1.25.2
 • Simple Poll v1.2